30 Temmuz 2015 Perşembe

Pendik'te İki Mahalleye İmar Planı Müjdesi

Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm imar planlarına yapılan itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İl Müdürlüğü'nde askıya çıktı. Böylece  bölgede başlayacak  parselasyon çalışmaları için planlar  büyük ölçüde kesinlik kazanmış oldu.

İlçeyi depreme dayanıklı hale getirmenin yanı sıra, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent oluşturmak amacıyla Pendik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, neticelerini vermeye devam ediyor.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.03.2015 tarihinde onaylanan Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı, itirazların yapılabilmesi amacıyla bir ay süreyle İl Müdürlüğünde askıda kalmıştı.  Söz konusu imar planlarına kurumlar ve vatandaşlar tarafından yapılan itirazlar da 28.07.2015 tarihinde onaylanarak planlar kesinleşmiş oldu. Böylece bölgeyle ilgili parselasyon (mülkiyet düzenlemesi) aşamasına gelindi.  29.07.2015 -27.08.2015 tarihleri arasında İstanbul  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıda kalacak olan planlarda değişiklik yapılan bölümlere itiraz edilebilecek.

Yeni plan neler getiriyor?

Yeni imar planları ile konut fonksiyonlarında bulunan 3000m²üzerindeki parseller için %45 taban oturumu ve 6 kat yapılaşma koşulu getiriliyor.Yeni planda; köhnemiş yapı dokusunun yanında çıkmaz sokakları, çarpık yerleşimi, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği ile eğitim donatı alanlarından yoksun bir yerleşim olan bölgeye binaların depreme dayanıklı hale gelecek şekilde yıkılıp yeniden yapılması yanında, çevresinin de sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme sağlanması amaçlanıyor.

Ulaşım ve trafik sorununun çözümüne yönelik yeni yol güzergâhları ve kavşaklar da oluşturulurken, ana ulaşım aksları arazi toğrafyası ve trafik talepleri göz önünde bulundurularak belirlendi ve yol en kesitleri genişletilerek ara yollar kapatıldı.  Zemin katın otopark yapılması durumunda ise "Otopark+6 kat" olacak şekilde yapı yapılabilecek.   Böylece, yeni planlarla binaların otopark sorunun çözümünde önemli bir fırsat sağlanmış oldu.  Ayrıca plan bölgesi içerisinde eksik olan donatı alanları tespit edilerek yaşanabilir bir çevre için donatı alanları artırıldı.

Mevcutta 2 adet olan eğitim alanı yerine 6 adet eğitim alanı,  4 adet dini tesis alanı yerine 7 adet dini tesis alanı planlandı. Yine alanda büyük eksikliği olan kültürel ve sosyal tesisler de planda yer alıyor.

6306 sayılı kanun kapsamında binalarını yıkıp yeniden yapmak isteyenlerin istifade edeceği kira yardımı ve kredi faiz desteği hakkı mevcut. Dönüşüm konusunda süreci Pendik Belediyesi yönetecek.

150 hektarlık bir alanı kapsıyor

Dönüşüm planlarının yapıldığı riskli alan,   Taşlıbayır bölgesindeki 150.6 hektar  (1 milyon 50 bin 600 m²) büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Yaklaşık 21 bin kişinin yaşadığı bölge, batıda Çınardere Mahallesi ve Ankara Caddesi, güneyde D-100 Karayolu, doğuda Ytong Maden sahası ile kuzeyde Gözdağı Tepesi ile sınırlı bulunuyor.

Pendik Belediyesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder